2015 KPSS Eğitim Bilimleri Soru ve Cevapları

2015 Eğitim Bilimleri Soru ve cevapları

Not: Hatırlamaya dayalı olduğu için zamanla güncellenebilmektedir. Ekliyorum soruları ağır ağır.

Şu an 71+ (9 tam hatırlayamadıklarım)= 80 soru tamamlandı.

Yanlış hatırladıklarım tek tuk ta olsa olabilir. Şüphe duyduğunuz varsa mutlaka söyleyin.

 

———— Öğrenme Psikolojisi Soru ve Cevapları ————

1.Soru: Matematiği sevmeyen öğrencinin piyano sayesinde (böyleydi sanırım paragrafın özeti) matematiği sevmesi sorusu

Cevap: Zıt tepki

 

2.Soru: Birisiyle tartışıyor, sonra onun arkadaşına da olumsuz duygular beslemeye çalışıyor (bu tarz idi sanırım paragraf)

Cevap: Üst düzey koşullanma

 

3.Soru: İngiltere’de arabaların direksiyonu sağdadır sorusu

Cevap: Olumsuz aktarma

 

4.Soru: Gazetede kupon biriktirme

Cevap: Sembolik pekiştirme (simgesel ödülle pekiştirme bu başlık altında işlenmişti hatırlayın).

 

5.Soru: Kıza şapka takınca kapıya yönelmesi

Cevap: Olumlu habercilik

 

6.Soru: Öğretmeninin ismini yanlış kodlaması (esma idi sanırım adı)

Cevap: Yanlış yerleştirme

 

7.Soru: Anne çocuğun istediklerini bazen yapıyor bazen yapmıyor, annenin tepkisini sorduğu soru

Cevap: Değişken zamanlı (aralıklı) pekiştirme

 

8.Soru: Tahsin bey çocuğunun tamamen kendi başına ders çalışıp her şeyi planladığını ve ona karışmadığını söylediği soru

Cevap: Öz düzenleme kapasitesi

 

9.Soru: Çocuğun kendi başına bir şey yapamıyor, beceremiyorum gibi ifadeli soru

Cevap: Öz yeterlilik kapasitesi

 

10.Soru: Çocuğun yaz kursunda yelken kullanmayı öğrenmesiyle alakalı soru

Cevap: İşlemsel bellek

 

11.Soru: Öğrenmenin tanımıyla alakalı soru

Cevap: Öğrenme kavrama durumudur şıkkı yanlış olacak.

 

12.Soru: İçgörüsel öğrenmenin özelliklerinden biri değildir?

Cevap: Öngörüyle öğrenme sorunun bir kısmını görmek yeterli değildir.

 

 

 

 

 

———— Gelişim Psikolojisi Soru ve Cevapları ————

13.Soru: İngiltere’de kalıyor bir süre, daha sonra anne-babası hariç herkesi İngiliz zannediyor gibisinden bir soru.

Cevap: Odaklanma

 

14.Soru: Babanın çocuğu ayağı kırılıyor, aynı anda bir öğrencisi intihar ediyor. Babasının hangi tepkisi evrensele girer.

Cevap: İntihar eden çocuğa gitmesi

 

15.Soru: Çocuk stresten bedende ağrıları vs. oluyor.

Cevap: Bedenselleştirme (Organsallaştırma diğer adıdır).

 

16.Soru: Sporda başarılı idi bu nedenle sosyal yaşamında başarılı oluyor gibi soru idi

Cevap: Gelişim bir bütündür.

 

17.Soru: Okumayı çocukken öğrenmemiş, sonradan öğrenmeye kalkıyor, ama istediği gibi yapamıyor.

Cevap: Kritik dönem

 

18.Soru: Kırklı yaşların sonlarında olan kadın sorusu

Cevap: Üretkenlik

 

19.Soru: Piaget’in dışa bağımlı olan döneme uygun olmayan örnektir sorusu.

Cevap: Hastayım diye öğretmen bana kızmaz (özerklik evresine ait tepkidir)

 

20.Soru: Chomsky’in psiko-linguistik kuramına ait bir özellik değildir sorusu

Cevap: Dil taklit ile oluşur.

 

21.Soru: Hoca bana taktı hep düşük veriyor tarzında bir soru.

Cevap: Dıştan denetimli

 

22.Soru:  Genç operacı olmak istiyordu ama ailesinin durumu iyi değildi çalışıp para kazanırsa olabilirmiş sorusu.

Cevap: Hipotetik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

———— Rehberlik ve Özel Eğitim Soru ve Cevapları ————

23.Soru: Kaynaştırma öğrenci için rapor tutan birim ve yaptığı hizmetin adı sorusu

Cevap: RAM özel eğitim  – Eğitsel Tanılama

 

24.Soru: Liderleri belirler, grup içi ilişkiler hakkında bilgi verir gibi bir soru

Cevap: Sosyometri

 

25.Soru: Çocuk solak, anne sağ ile yazmasını istiyor. Anneye öncelikle verilmesi gereken hizmet.

Cevap: Konsültasyon

 

26.Soru: Okul pdr hizmetleri komisyonunu kurar başkanlık eder şeklinde 3 adet görevi yapan kişi

Cevap: Okul müdürü

 

27.Soru: Meslek gelişimi hangi dönemde başlar?

Cevap: Okul öncesi

 

28.Soru: Meslek kuramları sorusu

Cevap: Özellik-faktör duygusal özellikleri ağır basan kuram değildir.

 

29.Soru: İlgilerle ilgili soru idi, hangisi yanlıştır diyordu?

Cevap: İlgiler başarıların temel belirleyicisi (başarıların temel belirleyici yetenek olması gerekirdi)

 

30.Soru: Psikolojik testlerin kullanımıyla ilgili soru

Cevap: Danışmada testler vazgeçilmezdir.

 

31.Soru: Öğretmenler çok ödev veriyor, çocuk bunalıyor, şikâyet ediyor annesine. Empati sorusu idi. Annenin hangi tepkisi empatik dile uygundur diye sormuştu.

Cevap: Ödevlerini yetiştiremeyeceğin için endişeleniyorsun

 

32.Soru: Kapsamlı PDR programının özelliklerinden biri değildir?

Cevap: Sadece problemli öğrencilere yönelik değildir.

 

———— Program Geliştirme Soru ve Cevapları ————

33.Soru:  Uzaktan eğitim kapsamı içeriği konular gruplanarak (parçalar halinde) diye soru idi.
Cevap: Modüler

 

34.Soru: Eğitimde ilkokula başlama yaşının 66.aya çekilmesi sorusu

Cevap: Psikolojik temeller

 

35.Soru: İçeriğin sıralamaya alınması gerekiyor sorusu

Cevap: Önkoşul gerektiği gibi bir cevaptı.

 

36.Soru: Kitabın ders kitabı olarak kabul edilmesi için öncelikle dikkate alınması gerek nedir?

Cevap: Öğretim programları

 

37.Soru: İhtiyacını doğuran unsurlardan biri değildir?

Cevap: Merkezi sınavlara uygunluk

 

38.Soru: Eğitimin açık sistem olduğu düşünülürse aşağıdakilerden hangisi sistemin girdisi olamaz?

Cevap: Pekiştireç kullanma

 

———— ÖYT Soru ve Cevapları ————

39.Soru: Öğrenmeyi öğrenme

 

40.Soru: Ehliyet sorusu, kazaları önleme adına kurstaki öğretmen neyi yapmayı en uygundur gibi soru?

Cevap: Benzetim

 

41.Soru: Gardner çoklu zekâ sorusu

Cevap: Mantıksal-görsel-sözel

 

42.Soru: Gardner çoklu zekâ sorusu ile işbirlikli öğrenmeye göre grupları yapmak

Cevap: İsimler karma olacak, puanlar da karma olacaktı (İsimleri aklımda değil)

 

43.Soru: Öğretmen sınıfı 3 gruba ayırıyor, 15 dakika süre veriyordu. 15 dakika boyunca kendi masalarında çalışıyordu. İstasyon tekniğini uyguladığını düşünen öğretmenin hatası nedir sorusu?

Cevap: Aynı masada 15 dakika boyunca kalmaları.

 

44.Soru: Öğretmen dersin başında video izletiyordu. Soruda başka şeylerde yaptığı vardı, ama sorulan şey öğretmenin dersin başında video izletmesi nedir diye? (Bu soru program geliştirmeyle ortak sorudur)

Cevap: Dikkat çekme

 

45.Soru: Gardner’in çoklu zekâ kuramına göre içsel zekası yüksek bireyin yapacağı etkinlik aşağıdakilerden hangisidir.

Cevap: Günlük tutmak.

 

46.Soru: Açıklık ilkesine en çok hizmet eden araç

Cevap: Modeller

 

47.Soru: Skinner programlı öğretimin ilkelerinden biri değildir?

Cevap: Programlı öğretimde sınıfın ortalama düzeyine göre öğretim planlanmaz.

 

48.Soru: Zamanı etkili kullanmak isteyen bir öğretmenin hangisini yapmaması gerekir?

Cevap: Konuyu öğrenmeyen öğrenciye öğrenemediğini ödev olarak vermek yanlıştı.

 

49.Soru: Beyin fırtınasıyla alakalı soru. Bir öğrenci cevap veriyor, sınıf gülüyor bu cevap yazılmıyor, diğer cevaplara geçiliyor tahtaya yazılıyor gibisinden bir soru idi. Öğretmenin uygulamada yaptığı hata nedir diye sorulmuştu.

Cevap: Herkesin ortak görüşünün yazılması

 

50.Soru: Bilgisayar destekli öğretim sorusu. Öğrenci derslerin bazılarını kaçırıyor. Öğretmeni tablet bilgisayarından daha sonrasında takip etmesini söylüyor. Burada kullanılması uygun program nedir diye soruldu.

Cevap: Öğretici program

 

51.Soru: Öğretmen bir soru soruyor öğrenci cevap veriyor sonra öğretmen emin misin diyor? Burada kullanılan tekniği sordu.

Cevap: Sokrat tartışması

 

52.Soru: İletişim konusunda uzman kişiler sınıfa getiriliyor, bir şeyler anlatıyor, öğrenciler de süreçte soru soruyor

Cevap: Forum

 

53.Soru: Sırayla öğrencilerin bir şeyler söylemesi, bazılarının pas diyerek söz almaması, ayrıca empati kurmaktan bahsediyordu.

Cevap: Konuşma halkası

 

54.Soru: 16 kişilik grubun birer dakika konuşması sorusu

Cevap: Vızıltı grupları

 

 

———— Ölçme ve Değerlendirme Soru ve Cevapları ————

55.Soru: Öğretmen fizik sınavı yapacak ama elindeki soruları beğenmiyordu, bazı şeylerle ilgili sorular yoktu, eksikti Bunu matematik bilenler bile yapar diyordu. Soru ise öğretmenin bu testi tercih etmeme nedeni nedir?

Cevap: Geçerlik

 

56.Soru: Medyan- aritmetik ortalama sorusu

Cevap: 2.7 (aritmetik ortalama) – 3 (medyan)

 

57.Soru: En ayrıntılı

Cevap: Analitik rubrik

 

58.Soru: Üst ve alt gruptaki öğrencilerin cevaplamasıyla alakalı. Üst grupta 15 kişiden 5, alt gruptan 10 kişi cevaplamış sorusu.

Cevap: Ayırt edicilik: negatif – güçlük düzeyi: orta

 

59.Soru: Standart sapması en düşük soru

Cevap: Sadece 1 kişinin cevapladığı, 9 kişinin cevaplamadığı şıktı (sanırım 2 idi)

 

60.Soru: Öğretmen öğrencilerinin birbirlerini değerlendirmelerini istemiş, şekil verdi soruda, 3 tane seçenek içeren bir test idi.

Cevap: Derecelendirme ölçeği – Akran değerlendirme

 

61.Soru: Öğret-uygulat – düzelt yeniden uygulat sorusu

Cevap: Mikro eğitim

 

62.Soru: Aşağıdakilerden hangisi eşit oranlıya uygundur?

Cevap: İnternet kullanım süresi

 

63.Soru: Öğrencilerin eksikliklerini tespit ediyordu sonra eksikliğe göre etkinlik yapıyordu sanırım.

Cevap: Biçimlendirici değerlendirme

 

64.Soru: 59 puan öğrencinin T puanı nedir sorusu?

Cevap: 45 olacak.

 

65.Soru: Tarih öğretmeni puanlamış, başka bir öğretmene (sosyal bilgiler öğretmeni idi sanırım) de aynı şeyi puanlattırmıştır. Bu ne ile ilgili idi?

Cevap: Güvenirlik

 

66.Soru: Türkçe dersiyle ilgili kazanımlardan hangisi çoktan seçmeli testlerle ölçülebilir gibi soru idi.

Cevap: Okuduğu parçada neden-sonuç ilişkisi gibi şıktı.

 

67.Soru: İngilizce öğretmeni 6 tane kompozisyon yazdırıyordu. 1.Cronbach 2. ölçmeci güvenirliği 3. eşdeğer yarılar şıklarından hangisi uygun olur gibi soru vardı.

Cevap: cronbach ve eşdeğer yarılar olacak.

 

 

———— Sınıf Yönetimi Soru ve Cevapları ————

68.Soru: Gelişimsel modele ait özelliklerdendir?

Cevap: 1 ve 2 olacak.

1 önleyicilikle ilgili idi, 2 öğrenci düzeyleriyle alakalı bir şey idi.

 

69.Soru: Derste öğrenciyi aktif kılmak için en etkili yol aşağıdakilerden hangisidir (Sınıf yönetimi ÖYT ortak sorusu)

Cevap: İpucu-Pekiştirme

 

70.Soru: Derse geç kaldığı için uyarılan öğretmen tarafından gene geç gelmesi sonucunda ne yapılması gerekir?

Cevap: Sebebini belirleme

 

71.Soru: Zamanı etkin kullanmak isteyen bir öğretmenin aşağıdaki uygulamalarından hangisi buna ters düşer?

Cevap: Öğretmenin sınıf defterini doldurması ve müdürün derse gelmesi

 

 

 

 

 

 

Emin olmamakla beraber şu sorular da vardı;

 

72.Soru: Neden-sonuç ile ilgili soru balık kılçığı olacak.

 

73.Soru: Biyoloji dersinde hücre sorusu – soyut bilgiyi somutlaştırma

 

74.Soru: Öğretmen kart dağıtıyordu katılıyorum katılmıyorum falan öğrenci seçip fikirlerini söylüyordu şıklarda değerlendirme, yaratıcılık, gözden geçirme, değer verme, karar verme gibi şıklar vardı. Yaratıcılık olacak.

 

75.Soru: Sunuş yoluyla öğretim sorusunda mümkün değildir gibi soru sormuştu – Derse öğrencilerin hazırladığı kavram haritaları ile başlama şıkkı olacak.

 

76.Soru: Materyalde gezegen sorusu – Şıklarda metin yerleştirme, derinlik algısı, renklendirme gibi seçenekler vardı.

Cevap: metin yerleştirme olacak.

 

 

77.Soru: Şıkları basamaklı, tam öğrenme, etkin öğrenme olan soru vardı. 

Cevap: Bloom kazanımlarından bahsettiği için büyük ihtimalle basamaklı öğrenme olacak.

 

78. Soru: Bir öğrenci zamanı iyi kullanamıyormuş, ödevlerini yetiştiremiyormuş, dikkat dağınıklığı varmış gibisinden bir parçada öğretmen ne yapmalıdır diyordu soruda.

Cevap: Kısa süreli hedefler belirler

 

 

79.Soru: Öğretmen öğrencilerden akşam haberleri izlemesini söylüyor, öğrenciler haberi izledikten sonra konuyla ilgili olanları söylüyor ve bunlar tahtaya yazılıyor ve tartışılıyor.


Cevap: Güncellik – Pekiştirme olacak 

Kısa adres:

Yorum eklemek için kullanıcı girişi yapmanız gerekmektedir. Giriş